İş Yeri Ruhsatı

SIHHI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Müracaat Formu ( Zabıta Müdürlüğünden )

2-Sabıka Kaydı (işyeri sahibi ve çalışanlara ait )

3-Vergi Levhası – Vergi No

4-Oda Kaydı – Mesleki Faaliyet Belgesi (Esnaf Sanatkarlar Odasından)

5-İşyerinin Tapu Fotokopisi – Kira ise Kira Sözleşmesi Sureti

6-Belediye Borcu Yok yazısı (Belediye Tahsilat Servisinden)

7-Emlak Beyanı (Belediye Emlak Servisinden)

8-İtfaiye Raporu (İtfaiye Amirliğinden)

9-Yapı Kullanma İzin Belgesi

10-Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Fotokopisi (işyeri sahibi ve çalışanlara ait)

11-Numarataj Belgesi ( Belediye İmar Müdürlüğünden  )

12-Ustalık veya Yeterlilik Belgesi

13-Yangın Söndürme Tüpü Faturası ve Seri Numarası (50 metre kare için en az 1 adet )

14-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (İşyeri sahibine ait)

15-Karayolu Trafik Güvenliği gerektiren işyeri ise Yol Geçiş İzin Belgesi (Karayolları Müdürlüğü )

16-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için Mesafe Krokisi

17-Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Şirketler İçin )

18-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

18-İmza Sirküleri (Şirketler İçin)

NOT: Müracaatla ilgili Evraklar en geç 30 (Otuz )gün içerisinde tamamlanarak, Dilekçe ile Zabıta

Müdürlüğüne Başvurulması gerekmektedir. İşletmenin faaliyet konusu ve özelliğine göre tarafımızdan, yukarıdaki evraklara ilave olarak evrak istenebilir.

2. VE 3. SINIF GSM GAYRİSIHHİ MÜESSESE  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Müracaat Formu ( Zabıta Müdürlüğünden )

2-Sabıka Kaydı (işyeri sahibi ve çalışanlara ait )

3-Vergi Levhası – Vergi No

4-Oda Kaydı – Mesleki Faaliyet Belgesi (Esnaf Sanatkarlar Odasından)

5-İşyerinin Tapu Fotokopisi – Kira ise Kira Sözleşmesi Sureti

6-Belediye Borcu Yok yazısı (Belediye Tahsilat Servisinden)

7-Emlak Beyanı (Belediye Emlak Servisinden)

8-İtfaiye Raporu (İtfaiye Amirliğinden)

9-Yapı Kullanma İzin Belgesi

10-Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Fotokopisi (işyeri sahibi ve çalışanlara ait)

11-Numarataj Belgesi ( Belediye İmar Müdürlüğünden  )

12-Ustalık veya Yeterlilik Belgesi

13-Yangın Söndürme Tüpü Faturası ve Seri Numarası (50 metre kare için en az 1 adet )

14-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (İşyeri sahibine ait)

15-Karayolu Trafik Güvenliği gerektiren işyeri ise Yol Geçiş İzin Belgesi (Karayolları Müdürlüğü )

16-ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli değildir Belgesi

17-İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu

18-Kapasite Raporu

19-Vaziyet Planı

20-Emisyon İznine tabii ise Belge veya Analiz Raporu

21-Deşarj İznine Tabii ise Belge veya Analiz Raporu

21-Tehlikeli Atıklarla  İlgili Lisansa Tabii ise Belgesi

22-Çöp Konteynarı ve faturası ( İhtiyaca Göre Adet Belirlenir)

17-Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Şirketler İçin )

18-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

18-İmza Sirküleri (Şirketler İçin)

NOT: Müracaatla ilgili Evraklar en geç 30 (Otuz )gün içerisinde tamamlanarak, Dilekçe ile Zabıta

Müdürlüğüne Başvurulması gerekmektedir. İşletmenin faaliyet konusu ve özelliğine göre tarafımızdan, yukarıdaki Evraklara ilave olarak evrak istenebilir.