Su Aboneliği

ABONE İŞLEMLERİ ve YENİ SU ABONELİĞİ
1. Abonelik işlemleri için Üzümlü Belediyesi Su Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğine müracaat edilir.
2. Örnek dilekçe formu doldurulur ve gerekli evraklarla başvuru yapılır.
3. Abonelik için başvurulan adrese keşif yapılarak tesisatın uygun olup olmadığı kontrol edilir.
4. Keşif işleminden sonra, abonelik sözleşmesi imzalanarak sözleşme bedeli ve varsa depozito vb. gideler ödenir.
5. Abonece satın alınan sayaç kendi işçilerimiz tarafından takıldıktan sonra aparat takılarak ve kaçak su kontrolü yapıldıktan sonra Abone numarası verilerek abonenin suyu bağlanır.
7. Oturma Ruhsatının Aslına verilen abone numarası işlenir.

İSTENİLEN EVRAKLAR : KONUT – (TİCARETHANE – İŞYERİ ) / İNŞAAT
1. Örnek Dilekçe (İşlem sırasında örnek mevcut dilekçe doldurulur)
2. Oturma Raporu ( Yapı Kullanma İzin Belgesi )/İnşaat Ruhsatı aslı ve fotokopisi
3. Tapu aslı ve fotokopisi
4. Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik No”lu)
5. Deprem Sigortası(DASK) Poliçesi
6. Su Abonelik Sözleşmesi
7. İşe Başlama bildirgesi

ALINAN ABONE BEDELLERİ

Mesken Su Abonelik için: 374,80 TL
Mesken devir: – TL
Ticari abone: 464,80 TL
Mesken şantiye abone: 599,80 TL
Müteahit şantiye abone: 3059,80 TL
Bahçe abonesi: 709,80 TL
Resmi kurum abone: 559,80 TL
Kanalizasyon katılım payı ve bağlama ücreti: 144,80 TL

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Su aboneliği mevcut olan herhangi bir yerin satın alınması, kiralanması vb. halinde uygulanır. Abonelik sözleşmesinin yeni malik veya kiracı adına yeniden imzalanmasıdır. Burada eski sözleşmenin varsa borcu ödenerek hesabı kesilir.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1. Üzümlü Belediyesi Su Tahakkuk ve Tahsilât Şefliğine müracaat edilir.
2. Yukarıda belirtilen abone türüne bağlı olarak abone devir ücreti yatırılır.
3. Örnek dilekçe formu doldurtulup abonelik sözleşmesi imzalanmasından sonra teminat bedelinin yatırılması ile bilgisayardan tüm işlemleri aynı gün tamamlanır.
4. Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu)
5. Deprem Sigortası(DASK) Poliçesi
6. Su Abonelik Sözleşmesi
7. Kiracı ise Kira Kontratı
8. Tapu Aslı ve Fotokopi
9. Son aya ait ödenen su faturası

İLİŞİK KESME
Abonenin su kullanımı ile ilgili olarak önceden yapılmış olan sözleşmesinin kendi isteği ile iptal edilmesi işlemidir. Abonenin mevcut adresi terk etmesi, satması vb. halinde abone isteği üzerine uygulanır. İlgili şubeye müracaat ederek varsa tüm borçları ödetilerek abonenin sayacı sökülerek abone fes edilmiş olur.

İSTENİLEN EVRAKLAR
1. Üzümlü Belediyesi Su Tahakkuk ve Tahsilât Şefliğine müracaat edilir.
2. Örnek Dilekçe (İşlem sırasında örnek mevcut dilekçe doldurulur)
3. Sayacın üzerindeki son endekse göre tahakkuk hesaplanarak, Abone tarafından borç ödenir.
4. Sayaç sökme işlemi tamamlanıp bilgisayara işlenerek abone fes edilmiş olur.